Com servim els materials?


Vols saber com realitzem les entregues de material o com és el camió amb el repartim? Mira aquest vídeo i veuràs com treballem.
 

En aquesta entrega vam servir compost i terra vegetal per construir un hort al Centre de Barri de la Verneda de Barcelona. Els encarregats de la gestió del centre van pensar que podien aprofitar l'espai del seu pati per a construir-hi un hortet i cedir-ne la gestió a els veïns del barri. Han dividit la parcel·la en quatre parts i les han sortejat entre els veïns interessats.
En altres entrades del blog ja hem parlat de les virtuts mentals, físiques i alimentícies de tenir un hort propi. Per això aquesta és una activitat que ens fa especial il·lusió i animem a altres casals, centres o escoles a que facin el seu propi hort i que el puguin gestionar les persones vínculades a l'entitat.